Porady prawne i informacje

Czytelnia

Najnowsze informacje i porady prawne

Adwokat Justyna Anna Popławska

UMOWA POŻYCZKI

Co to jest umowa pożyczki. Odstąpienie od umowy przez dającego pożyczkę. Przedawnienie. Termin zwrotu pożyczki. Odpowiedzialność za wady.

BŁĘDY MEDYCZNE – INFORMACJE OGÓLNE

Czy w Państwa sprawie mamy do czynienia z błędem medycznym? Co to jest tak naprawdę? Kiedy możemy mówić o odszkodowaniu lub odpowiedzialności karnej?

Przestępstwo niealimentacji

Alimenty • Przestępstwo niealimentacji • Na czym polega przestępstwo niealimentacji i co warto na ten temat wiedzieć • Wyjaśnia adwokat z Warszawy

BŁĘDY MEDYCZNE – INFORMACJE OGÓLNE

BŁĘDY MEDYCZNE – INFORMACJE OGÓLNE

Czy w Państwa sprawie mamy do czynienia z błędem medycznym? Co to jest tak naprawdę? Kiedy możemy mówić o odszkodowaniu lub odpowiedzialności karnej?

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Alimenty • Przestępstwo niealimentacji • Na czym polega przestępstwo niealimentacji i co warto na ten temat wiedzieć • Wyjaśnia adwokat z Warszawy

Opiekun – prawa i obowiązki

Opiekun – prawa i obowiązki

Opiekun • Prawa i obowiązki opiekuna • Opieka nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym całkowicie • Kto może być opiekunem • Ustanowienie opieki • Wyjaśnia adwokat z Warszawy.

Testamenty

Testamenty

Testamenty • Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament • Niezbędne informacje wyjaśnia Adwokat Justyna Anna Popławska z Warszawy.

Droga konieczna

Droga konieczna

Droga konieczna • Kiedy można żądać ustanowienia drogi koniecznej? Co jest brane pod uwagę? Co powinno uwzględniać przeprowadzenie drogi koniecznej?

Share This