Porady prawne i informacje

Czytelnia

Najnowsze informacje i porady prawne

Adwokat Justyna Anna Popławska

Rozwód w świetle najnowszego orzecznictwa

Rozwód, rozwód z orzekaniem o winie, najnowsze orzecznictwo.

Odpowiedzialność za błąd lekarski

Na czym polega odpowiedzialność za błąd lekarski? Kiedy mamy do czynienia z błędem lekarskim?

Decyzje

Co to jest decyzja administracyjna? Jakie są elementy składowe decyzji? Kwestia związania decyzją administracyjną.

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Alimenty • Przestępstwo niealimentacji • Na czym polega przestępstwo niealimentacji i co warto na ten temat wiedzieć • Wyjaśnia adwokat z Warszawy

Opiekun – prawa i obowiązki

Opiekun – prawa i obowiązki

Opiekun • Prawa i obowiązki opiekuna • Opieka nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym całkowicie • Kto może być opiekunem • Ustanowienie opieki • Wyjaśnia adwokat z Warszawy.

Testamenty

Testamenty

Testamenty • Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament • Niezbędne informacje wyjaśnia Adwokat Justyna Anna Popławska z Warszawy.

Droga konieczna

Droga konieczna

Droga konieczna • Kiedy można żądać ustanowienia drogi koniecznej? Co jest brane pod uwagę? Co powinno uwzględniać przeprowadzenie drogi koniecznej?

Share This