Porady prawne i informacje

Czytelnia

Najnowsze informacje i porady prawne

Adwokat Justyna Anna Popławska

Rozwód w świetle najnowszego orzecznictwa

Rozwód, rozwód z orzekaniem o winie, najnowsze orzecznictwo.

Odpowiedzialność za błąd lekarski

Na czym polega odpowiedzialność za błąd lekarski? Kiedy mamy do czynienia z błędem lekarskim?

Decyzje

Co to jest decyzja administracyjna? Jakie są elementy składowe decyzji? Kwestia związania decyzją administracyjną.

MAJĄTEK WSPÓLNY I MAJĄTEK OSOBISTY

MAJĄTEK WSPÓLNY I MAJĄTEK OSOBISTY

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa • Co należy do wspólności majątkowej a co do majątku osobistego?

UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU

UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU

Informacje dotyczące spadku i zawierania umów spadkowych. W jaki sposób zrzec się dziedziczenia spadku oraz czego może żądać zbywca spadku od nabywcy.

Share This