Porady prawne i informacje

Rozwód w świetle najnowszego orzecznictwa

Strona główna » Czytelnia » Rozwód w świetle najnowszego orzecznictwa

Warto wiedzieć

Rozwód z orzekaniem o winie

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.

Rozwód w świetle najnowszego orzecznictwa

O rozwodzie pisaliśmy już kilkakrotnie w naszych poprzednich artykułach:

  1. Rozwód – porady prawne
  2. Alimenty dla rozwiedzionego małżonka (przepisy i orzecznictwo)
  3. Rozwód – powrót do poprzedniego nazwiska

…a dziś wracamy do tematu.

Wyrok orzekający rozwód jako podstawa wpisu w księdze wieczystej.

Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.

Wpływ orzeczenia rozwodowego na odpowiedzialność karną.

Fakt, iż orzeczono rozwód z winy obojga stron nie przeczy przyjęciu sprawstwa oskarżonego w zakresie przestępstw z art. 197 § 1 (zgwałcenie)i art. 207 § 1 k.k (znęcanie się).

Dopuszczalność kwalifikacji zdrady małżeńskiej jako naruszenia dóbr osobistych.

W przypadku tzw. zdrady małżeńskiej, do ochrony więzi prawnorodzinnych między małżonkami nie mają zastosowania przepisy o ochronie dóbr osobistych.

Rozwód z orzekaniem o winie.

To żądający rozwodu małżonek wyłącznie winny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron, ma obowiązek dowieść faktów, które stanowiłyby dostateczną podstawę do wyrażenia oceny, że brak zgody na rozwiązanie małżeństwa należy uznać za moralnie naganny, powodowany pobudkami nie zasługującymi na społeczną aprobatę, przy przyjęciu miernika oceny obiektywnej, dokonywanej z zewnątrz.

Skorzystanie przez małżonka niewinnego z mającego ustawową podstawę uprawnienia do niewyrażania zgody na rozwód małżeństwa, którego domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu, nie może być traktowane samo w sobie jako pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku chęci uzyskania pomocy prawnej przy rozwodzie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką adw. Justyny Anny Popławskiej. Z naszych usług możecie Państwo skorzystać stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu – Kancelaria mieści się w Centrum Warszawy przy Al. Jana Pawła II 25 lok. 27 (budynek Atrium Tower) lub online – informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie.

Share This