Porady prawne i informacje

SPRAWY O ALIMENTY – WARTO WIEDZIEĆ

Strona główna » Czytelnia » SPRAWY O ALIMENTY – WARTO WIEDZIEĆ

Warto wiedzieć

Sprawy o alimenty

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.

Obowiązkiem alimentacyjnym, jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce najczęściej spotykamy się z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dziecka. Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej w takich sprawach. Z naszego doświadczenia wynika, że pośród wielu błędów, jakie popełniają klienci, jest porównywanie swoich spraw o alimenty ze sprawami swoich znajomych. Proszę Państwa, nie ma dwóch takich samych spraw o alimenty, zawsze (!) jest w nich jakiś czynnik, który odróżnia je od innych spraw. 

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, czyli nie jest tak, że dziecko kończy 18 lat i automatycznie alimenty na pewno się już mu się nie należą.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Potrzebne jest do tego orzeczenie sądu.

Warto wiedzieć, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a nie np. potrzeb matki dziecka, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

W przypadku jakichkolwiek problemów z alimentami, zapraszamy do Kancelaria Adwokacka adw. Justyna Anna Popławska.

Share This