Kancelaria Adwokacka

Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy usługi prawne przede wszystkim na terenie miast Warszawa i miast ościennych (Wołomina i Pruszkowa). Kancelaria Adwokacka z Warszawy prowadzi również sprawy w innych miastach na terenie Polski.

Naszym celem jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.

Pomoc prawna

Porady prawne ONLINE

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy także obsługę prawną on-line przez 5 dni w tygodniu. Usługi prawne on-line obejmują porady prawne, opinie prawne, projekty umów lub projekty pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem w Warszawie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w trosce o najwyższą jakość usług prawnych.

Adres

Al. Jana Pawła II 25 lok. 27
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa

E-mail
justyna.poplawska@poczta.onet.pl
Telefon

+48 602 44 72 83

W czym możemy pomóc

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.
Adwokat patrzy na ludzi, organizacje, a także wzajemne relacje w sposób specyficzny. Dla adwokata ludzie to „osoby fizyczne”, pewne organizacje to np. „osoby prawne”, relacje to „stosunki prawne”, pożar to „fakt prawny”, a zakup biletu w kiosku to „dwustronna czynność prawna”.Prawo jest ważne w życiu każdego człowieka. Prawo wyznacza pewne wzorce zachowań, które powinny być respektowane przez organy władzy oraz społeczeństwo, a także określa zasady odpowiedzialności za ich naruszenie.W przypadku problemów prawnych warto skonsultować się z adwokatem. Wbrew obiegowym opiniom porada prawna nie jest droga, a pozawala zaoszczędzić sobie nerwów, kłopotów, a często dramatycznych sytuacji życiowych.
Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, jak również sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych i treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest wyspecjalizowanym działem prawa cywilnego, który reguluje stosunki natury prawnej w rodzinie (zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny, a także z osobami trzecimi. Jest to dział prawa, który reguluje bardzo ważną sferę życia każdego człowieka, dlatego w przypadku problemów warto skonsultować je z adwokatem.

Prawo handlowe

Prawo handlowe jest jedną z gałęzi prawa prywatnego, która wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. Reprezentujemy w sądzie, doradzamy, opiniujemy, negocjujemy, działamy z profesjonalistami z innych dziedzin oraz obok nich.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa obejmującą zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, o mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, a regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te działają zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu.

Prawo rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje średnio – i długoterminowymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Rynek ten zaspokaja potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw w średnim i długim terminie.

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, która obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy, jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Prawo karne

Prawo karne w szerokim ujęciu, to zespół przepisów prawa, który normuje kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z tego zakresu zarówno w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie lub śledztwo), jak i sądowym.

Share This