Kancelaria Adwokacka

Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy usługi prawne przede wszystkim na terenie miast Warszawa i miast ościennych (Wołomina i Pruszkowa). Kancelaria Adwokacka z Warszawy prowadzi również sprawy w innych miastach na terenie Polski.

Naszym celem jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.

Pomoc prawna

Porady prawne ONLINE

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy także obsługę prawną on-line przez 5 dni w tygodniu. Usługi prawne on-line obejmują porady prawne, opinie prawne, projekty umów lub projekty pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem w Warszawie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w trosce o najwyższą jakość usług prawnych.

Adres

Al. Jana Pawła II 25 lok. 27
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa

E-mail
justyna.poplawska@poczta.onet.pl
Telefon

+48 602 44 72 83

Zakres usług

Błąd w sztuce medycznej

Nie ma jednolitej definicji błędu medycznego. Brak jest ustawowej definicji błędu medycznego. Najogólniej rzecz ujmując błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej jest to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę u pacjenta.

Dla przykładu można wyróżnić następujące błędy medyczne:

  • Błąd decyzyjny – klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta;
  • Błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika;
  • Błąd organizacyjny – dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów;
  • Błąd opiniodawczy – wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

W Kancelarii Adwokackiej adwokat Justyny Anny Popławskiej udzielamy pomocy w powyższych sprawach w trybie administracyjnym, cywilnym i karnym. Sprawy z tego zakresu prowadzone są wyłącznie w następujących miastach: Warszawa, Wołomin, Pruszków.

Share This