Porady prawne i informacje

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ RUCHOMOŚCI

Strona główna » Czytelnia » ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ RUCHOMOŚCI

Warto wiedzieć

Zasiedzenie nieruchomości oraz ruchomości

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.

Kiedy posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność?

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

A co w przypadku kiedy zasiedzenie odbywa się przez małoletniego?

Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Zasiedzenie rzeczy ruchomych

Z kolei posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze, ale nie dotyczy to rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Share This