Kancelaria Adwokacka

Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy usługi prawne przede wszystkim na terenie miast Warszawa i miast ościennych (Wołomina i Pruszkowa). Kancelaria Adwokacka z Warszawy prowadzi również sprawy w innych miastach na terenie Polski.

Naszym celem jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.

Pomoc prawna

Porady prawne ONLINE

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej świadczy także obsługę prawną on-line przez 5 dni w tygodniu. Usługi prawne on-line obejmują porady prawne, opinie prawne, projekty umów lub projekty pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem w Warszawie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w trosce o najwyższą jakość usług prawnych.

Adres

Al. Jana Pawła II 25 lok. 27
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa

E-mail
justyna.poplawska@poczta.onet.pl
Telefon

+48 602 44 72 83

Zakres usług

Prawo karne

Prawo karne w szerokim ujęciu, to zespół przepisów prawa, który normuje kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z tego zakresu zarówno w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie lub śledztwo), jak i sądowym. 

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy karne o szczególnie dużym stopniu skomplikowania. Pomoc prawną w Kancelarii mogą uzyskać osoby podejrzane, oskarżone lub pokrzywdzone. Kancelaria reprezentuje swoich klientów w następujących sprawach:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Przestępstwa przeciwko wolności
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Przestępstwa przeciwko czci nietykalności cielesnej
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Pzestępstwa przeciwko mieniu
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnym
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
Share This